Available courses

Kurs jest poświęcony systemom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Są omawiane ogólne wytyczne dla systemu zarządzania bhp zgodnie z PN-N 180001